zaČÍnÁ dostavba ikem: stavba desetiletÍ bude stÁt pŘes 1 miliardu korun a nabÍdne novÁ lŮŽka i pracovnÍ pŘÍleŽitosti

ZAČÍNÁ DOSTAVBA IKEM: STAVBA DESETILETÍ BUDE STÁT PŘES 1 MILIARDU KORUN A NABÍDNE NOVÁ LŮŽKA I PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 12. 5. 2021

zaČÍnÁ dostavba ikem: stavba desetiletÍ bude stÁt pŘes 1 miliardu korun a nabÍdne novÁ lŮŽka i pracovnÍ pŘÍleŽitosti

Dostavba IKEM je první ze sedmi vládních strategických investic z oblasti zdravotnictví, u které se podařilo dokončit přípravu stavební investice, získat stavební povolení na dostavbu nových pavilonů a vysoutěžit zhotovitele. „Nové pavilony umožní IKEM, jehož spádová oblast je celá republika, rozšířit kapacity a zvýšit tak počet pacientů, kteří potřebují superspecializovanou léčbu kardiovaskulárních chorob, poruch metabolismu nebo transplantaci orgánů. Vláda tuto investici podpořila částkou 603,7 milionů korun, IKEM se bude podílet 447,6 miliony korun. A hotovo by mělo být za 2,5 roku, což je u tak velké stavby poměrně krátká doba,“ říká předseda vlády Andrej Babiš.

Do dvou nových pavilonů – jednoho sedmipatrového a druhého čtyřpatrového – bude umístěn společný urgentní příjem, oddělení ARO, kardiologická, metabolická a angiologická jednotka intenzivní péče. Zvětší se také ústavní lékárna nebo technické zázemí nemocnice. Celkově tam vznikne 83 nových lůžek, JIP i standardní. „Za posledních deset let rostou zdravotnické výkony v IKEM rapidním tempem. Zatímco v roce 2008 bylo v institutu transplantováno 333 orgánů, v posledních letech počet každoročně šplhá k pěti stům. IKEM se stará o více než 5 000 transplantovaných, v ambulancích personál ročně ošetří 162 500 lidí, na lůžkových odděleních je každý rok hospitalizováno 11 500 pacientů. A potřeba superspecializované péče neustále roste. Proto výstavba, která IKEM kapacitně rozšíří možnosti poskytování zdravotních služeb, přichází v tu nejvhodnější dobu,“ přibližuje ministr zdravotnictví Petr Arenberger.

Pavilony G1 a G2 budou architektonicky i provozně moderně řešené. Vzdušný design celoproskleného obvodového pláště budovy doplní uvnitř moderní technologické řešení, které bude využívat obnovitelné zdroje energie. „Zdrojem tepla pro podlahová vytápění JIP pracovišť a chladu pro vzduchotechniku budou tepelná čerpadla. Toto řešení zajistí stabilitu provozu i v případě dlouhodobějšího výpadku dodávek tepla, kdy by jinak hrozila evakuace pacientů. A navíc díky obnovitelným zdrojům energie ušetříme téměř 11 % nákladů,“ dodává ředitel IKEM Michal Stiborek.

Příprava stavby, výběrové řízení na zhotovitele a následně i celá stavba je dozorována v rámci tzv. Paktu integrity, k němuž se na položení základního kamene připojila i vítězná stavební společnost IMOS Brno a. s. „Jsem velmi rád, že naše společnost IMOS Brno, a.s. uspěla ve výběrovém řízení a že můžeme tak významnou stavbu pro naše zdravotnictví realizovat. Přeji všem, kteří se na ní budou podílet, hodně úspěchů,“ popřál na začátku stavby Ing. Robert Suchánek, generální ředitel a předseda představenstva IMOS Brno, a. s.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů