Budova dostavby

Výstavba budov G1, G2
IKEM

Základní informace

14 564 mnové podlahové plochy pro transplantační a kardiovaskulární medicínu. Strategická vládní investice – dostavba nových pavilonů G1, G2 za 1,05 miliardy korun přinesou IKEM 83 lůžek pro nemocné z celé České republiky. Plně bezbariérová budova s moderními technologiemi bude využívat obnovitelné zdroje energie  prostřednictvím energopilotů spolu s tepelnými čerpadly. Ty zajistí vytápění či ochlazování (klimatizaci) JIP pracovišť. Nové pavilony IKEM s nejnovějším vybavením nabídnou zaměstnání 100 lékařů, sester a dalším zdravotníkům.

Výstavba

 • Novostavba kompletního lůžkového pavilonu s převahou lůžek intenzivní péče.
 • Čisté prostory a JIP oddělení s boxovým systémem lůžek.
 • Vyšší objekt (G1) 7 pater, nižší objekt (G2) 4 patra).
 • Nové zásobování a rozšíření ústavní lékárny.
 • Bezbariérové používání stavby.
 • Využití obnovitelných zdrojů prostřednictvím Energopilotů spolu s tepelnými čerpadly, které jsou zdrojem tepla pro podlahové topení JIP pracovišť a chladu pro VZT. Výkon tepelných čerpadel je 112,3kW. tj. 11 % z celkového potřebného výkonu objektu.
 • V případě dlouhodobější přerušení dodávky tepla do IKEM zajistí tepelná čerpadla vytápění podlahových ploch a nemocnici nehrozí evakuace pacientů.
 • Celoprosklený lehký obvodový plášť budovy.

Kapacity výstavby

 • Zastavěná plocha                                       2.909 m2
 • Užitková plocha                                        13.817 m2
 • Celková hrubá podlažní plocha          14.564 m2 

 

Ceny investic (s DPH)

 • Hodnota investiční stavby                 1.05 miliardy Kč
 • Z toho stavební práce                          vysoutěžená cena 953,5 mil.  
 • Vybavení, přístroje, interiér               86 mil.
 • Účast státního rozpočtu                     603,75 mil.
 • Vlastní zdroje IKEM                               447,65 mil.  (42 %)         

 

Doba výstavby 128 týdnů (2,5 roku) 

více

Proč stavíme

Ing. Michal Stiborek, MBA

Ing. Michal Stiborek, MBA

ředitel IKEM

Institut klinické a experimentální medicíny se stará ročně o tisíce pacientů z celé České republiky. A nových pacientů každoročně přibývá. IKEM se tak dostal na svoji kapacitní hranu, a to jak prostorově, tak i v objemu poskytované péče. Výstavba dvou nových pavilonů umožní IKEM rozšířit tolik potřebné kapacity zejména pro transplantační a kardiovaskulární, resp. kardiologické programy. Díky novým prostorům institut získá 56 nových lůžek a vyhovující prostory pro urgentní a intenzivní medicínu. Stovkám nových pacientů tak budeme moci nabídnout superspecializovanou péči, kterou na jiných pracovištích nenaleznou.

doc. MUDr. Jiří Malý, Ph.D.

doc. MUDr. Jiří Malý, Ph.D.

náměstek pro strategie a rozvoj IKEM

Nové budovy nabídnou pacientům i zaměstnancům to nejlepší, co současná medicína nabízí - nejmodernější technologie, možnosti léčby i vybavení. V nové části bude umístěn společný urgentní příjem, oddělení ARO, kardiologická, metabolická a angiologická jednotka intenzivní péče. Rozšíří se také ústavní lékárna nebo technické zázemí nemocnice.

Ing. Lubomír Matěna, MHA

Ing. Lubomír Matěna, MHA

náměstek pro investice a investiční výstavbu IKEM

Pavilony G1 a G2 budou architektonicky i provozně velmi zajímavě řešené. Vzdušný design celoproskleného obvodového pláště budovy doplní uvnitř moderní technologické řešení, které bude využívat obnovitelné zdroje energie. Zdrojem tepla pro podlahová vytápění JIP pracovišť a chladu pro vzduchotechniku budou tepelná čerpadla. Toto řešení zajistí stabilitu provozu i v případě dlouhodobějšího výpadku dodávek tepla, kdy by jinak hrozila evakuace pacientů.

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. FESC

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. FESC

přednosta Kliniky kardiologie IKEM

Kardiocentrum IKEM se dostalo v posledních létech díky zavádění nových diagnostických a léčebných metod prostorově a kapacitně na horní hranici kapacity. Stavba nových pavilonů dovolí významné rozšíření a umožní poskytnout špičkovou péči většímu množství pacientů a snížit tak čekací doby na řadu výkonů. Očekáváme také významný rozvoj programu péče o pacienty s cévními onemocněními.

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

přednosta Transplantcentra IKEM

Nové prostory IKEM výrazně zkvalitní a zefektivní péči o pacienty před a po orgánových transplantacích. Nově vytvořená Metabolická JIP Transplantačního centra bude mít většinu pokojů jednolůžkových, což umožní bezpečnou péči o nemocné se závažnými infekčními komplikacemi, rozvoj programů akutního selhání ledvin, rozšíření kapacity IKEM pro vyšetření nemocných před transplantacemi jater i slinivky břišní. Výstavba nových prostor pro KARIP umožní zvětšení kapacity pooperační péče a také větší komfort pacientů po orgánových transplantacích.

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

přednosta Centra diabetologie IKEM

Transplantace inzulín produkující tkáně je jedním z nosných léčebných programů Centra diabetologie. V počtu provedených transplantací slinivky břišní na počet obyvatel patříme na první příčky dle mezinárodního registru. Dostavba nových pavilonů IKEM umožní další rozvoj transplantačního programu a zlepší podmínky pro přípravu pacientů k transplantacím, k jejich provedení i k řešení případných komplikací. Jde o další důležitý krok k posílení postavení Centra diabetologie jako jednoho z největších center provádějící transplantace slinivky břišní a Langerhansových ostrůvků v evropském i celosvětovém kontextu.

Dotazy a podněty

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů